POLITICA DE PRIVACITAT


IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

- Titular: VALENTI JULIA JUANOLA
- MARCA : VJJ
- Domicili Social: 17820 Banyoles (Girona)
- NIF: 40362577S
- E-mail: [email protected]

DADES OBLIGATÒRIES I ACTUALITZADES

Tots els camps que apareixen senyalats amb una asterisc (*) als formularis de la Web seran d’obligada complementació, de manera que la omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que es puguin facilitar els serveis o informació sol·licitats.

S’haurà de proporcionar informació verídica, per tal que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, s’haurà de comunicar a la VJJ amb la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a la direcció: [email protected].

Així mateix, en fer “click” al botó “Accepto” (o equivalent) incorporat als citats formularis, declara que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes i veraços.

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT REALITZADES A LA WEB


FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE LEGAL DESTINATARIS TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS TERMINI DE CONSERVACIÓ
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta Interès legítim de VJJ per assistir als requeriments de la informació a través de la web No es cedeixen dades No es realitzen transferències internacionals de dades Fins la resolució de la seva sol·licitud d’informació

EXERCICI DE DRETS PER PART DE L’INTERESSAT

RGPD Dret
Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals si són inexactes
Supressió Podrà demanar que s’eliminin les seves dades personals
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades personals
Limitació tractament Podrà demanar la limitació en el tractament de les seves dades en els següents casos:
- Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.
- Quan el responsable no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, el tractament quedarà limitat mentre que es verifica si els motius legitimis del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades personals que ens hagi facilitat i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar al correu electrònic [email protected]. Això no obstant, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
Per exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.